Karta dużej rodziny

Osoby zamieszkałe na terenie gminy Wschowa mogą wnioskować o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Przysługuje rodzinom  z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Lista miejsc i wysokość zniżek jest dostępna na stronie: rodzina.gov.pl,  informacji na ten temat udzielać będzie również Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie.

Lista miejsc honorujących Kartę Dużej Rodziny – https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/

WYKAZ PARTNERÓW KARTY DUŻEJ RODZINY NA TERENIE MIASTA I GMINY WSCHOWA:

1. BANK ZACHODNI WBK ul. Niepodległości
2. PKO BANK POLSKI: Plac Grunwaldu, ul. Zielony Rynek, Bohaterów Westerplatte
3. STACJA PALIW ORLEN Przyczyna Dolna
4. FIRMA SŁOMIŃSKI ul. Bohaterów Westerplatte
5. SALON PLAY ul. Niepodległości
6. T-MOBILE S.A ul. Niepodległości
7. JADŁODAJNIA - STOŁÓWKA "WSCHOWIANKA" u. Niepodległości
8. sklepy spożywcze – LIDL ul. Staroleszczyńska 15

 

 

 

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie,      ul. Klasztorna 3.

Wzór wniosku dostępny jest w zakładce Formularze - Inne

   

Załączniki:

  1. W przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość.
  2. W przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia.
  3. W przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce.
  4. W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – dokument potwierdzający orzeczenie.
  5. W przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie sądu.

 

Szczegółowe informacje udzielane są w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie

tel. 65/5408803