Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zm.) informujemy, że w celu realizacji zadań ustawowych gminy oraz wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie przetwarzane są zbiory danych osobowych.

                                          

Administratorem danych osobowych jest:

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie


Adres siedziby administratora danych:

67 - 400 Wschowa, ul. Klasztorna 3


Cel zbierania danych osobowych: realizacja zadań ustawowych gminy oraz wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.


Dane osobowe mogą być zbierane dobrowolnie lub może być obowiązek podania danych wynikający z określonych przepisów prawa. Zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie prowadzony jest, w postaci papierowej, jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych. Rejestr jest dostępny do wglądu u Administratora Bezpieczeństwa Informacji w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie, przy ul. Klasztornej 3, w godzinach pracy Ośrodka.