Plan zmówień publicznych

Plan zamówień publicznych Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie na 2018 rok

na podstawie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.   z 2017r. poz. 1579 ze zmianami)

Przedmiot zamówienia

Planowana data wszczęcia postępowania

Rodzaj zamówienia

Planowany tryb

Orientacyjna wartość zamówienia w złotych brutto

Przygotowanie, dostarczenie i wydawanie posiłków uczniom w szkołach na terenie miasta      i gminy Wschowa w roku szkolnym 2018/2019

II kwartał 2018

usługi

Zamówienie społeczne (art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych)

91 700,00

Zakup i dostawa węgla Klientom Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie w 2018 roku

III kwartał 2018

dostawy

Przetarg nieograniczony (art. 39-a6 ustawy Prawo zamówień publicznych)

224 000,00

Przygotowanie i wydawanie dwudaniowych obiadów Klientom Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie w 20189roku

IV kwartał 2018

usługi

Zamówienie społeczne (art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych)

283 240,00

Przygotowanie i wydawanie obiadów uczniom w Szkole Podstawowej Nr 1 we Wschowie i w Szkole Podstawowej Nr 2 we Wschowie w 2019r

IV kwartał 2018

usługi

Przetarg z wolnej ręki (art. 66, w związku z art. 67 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych)

117 900,00

Świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Wschowa w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020

III kwartał 2018

usługi

Zamówienie społeczne (art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych)

730 000,00

Wschowa, dnia 15.01.2018r.