Plan zmówień publicznych

Plan zamówień publicznych Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie na 2019 rok

Na podstawie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 157) przedstawiam plan zamówień publicznych na 2019 rok.

Przedmiot zamówienia

Planowana data wszczęcia postępowania

Rodzaj zamówienia

Planowany tryb

Orientacyjna wartość zamówienia w złotych brutto

Przygotowanie, dostarczenie i wydawanie posiłków uczniom w szkołach na terenie miasta      i gminy Wschowa.

II kwartał 2019

usługi

Zamówienie społeczne (art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych)

     120 000,00

Zakup i dostawa węgla Klientom Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie w 2019 roku.

III kwartał 2019

dostawy

Przetarg nieograniczony (art. 39-a6 ustawy Prawo zamówień publicznych)

    250 000,00

Przygotowanie i wydawanie dwudaniowych obiadów Klientom Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie w 2020 roku.

IV kwartał 2019

usługi

Zamówienie społeczne (art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych)

   285 000,00

Przygotowanie i wydawanie obiadów uczniom w Szkole Podstawowej Nr 1 we Wschowie i w Szkole Podstawowej Nr 2 we Wschowie.

IV kwartał 2019

usługi

Przetarg z wolnej ręki (art. 66, w związku z art. 67 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych)

   120 000,00

 

Wschowa, dnia 11.01.2019r.