Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie na 2021 rok zmieszony jest poniżej:

Plan postępowań na 2021 r.