Plan zmówień publicznych

Plan zamówień publicznych Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie na 2020 rok

Na podstawie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) przedstawiamy plan zamówień publicznych na 2020 rok.

Przedmiot zamówienia

Planowana data wszczęcia postępowania

Rodzaj zamówienia

Planowany tryb

Orientacyjna wartość zamówienia w złotych brutto

Przygotowanie, dostarczenie i wydawanie posiłków uczniom w szkołach na terenie miasta      i gminy Wschowa.

 II kwartał 2020

   usługi

Zamówienie społeczne

 

 

69 500,00

Zakup i dostawa węgla Klientom Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie w 2020 roku.

 III kwartał 2020

   dostawy

Przetarg nieograniczony

 

 

187 500,00

Przygotowanie i wydawanie dwudaniowych obiadów Klientom Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie w 2021 roku.

 IV kwartał 2020

   usługi

Zamówienie społeczne

 

 

 

410 000,00

Przygotowanie i wydawanie obiadów uczniom w Szkole Podstawowej Nr 1 we Wschowie i w Szkole Podstawowej Nr 2 we Wschowie.

 IV kwartał 2020

   usługi

Przetarg z wolnej ręki

 

 

132 000,000

Świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Wschowa w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2022

 III kwartał 2020

   usługi

Zamówienie społeczne

 

934 320,00

 

Wschowa, dnia 28.01.2020r.