Pozostałe informacje

Plan zamówień publicznych Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie na 2017 rok

Na podstawie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zmianami) przedstawiamy plan zamówień publicznych na 2017 rok.

 

Przedmiot zamówienia

Planowana data wszczęcia postępowania

Rodzaj zamówienia

Planowany tryb

Orientacyjna wartość zamówienia netto        w PLN i w EURO

Przygotowanie, dostarczenie i wydawanie posiłków uczniom w szkołach na terenie miasta i gminy Wschowa w roku szkolnym 2017/2018

II kwartał 2017

usługi

Zamówienie społeczne (art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych)

148 148,00 zł netto

(35 485,40 euro)

Zakup i dostawa węgla Klientom Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie w 2017 roku

III kwartał 2017

dostawy

Przetarg nieograniczony (art. 39-a6 ustawy Prawo zamówień publicznych)

186 992,00 zł netto

(44 789,58 euro)

Przygotowanie i wydawanie dwudaniowych obiadów Klientom Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie w 2018 roku

IV kwartał 2017

usługi

Zamówienie społeczne (art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych)

338 800,00 zł netto (81 151,64 euro)

Przygotowanie i wydawanie obiadów uczniom w Szkole Podstawowej Nr 1 we Wschowie i w Szkole Podstawowej Nr 2 we Wschowie w 2018r

IV kwartał 2017

usługi

Przetarg z wolnej ręki (art. 66, w związku z art. 67 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych)

118 600,00 zł netto

(28 407,87 euro)

 

Wschowa, dnia 09.01.2017r.