Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa powołał Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Członkami Zespołu są przedstawiciele służb miejskich, instytucji i organizacji działających w obszarze wsparcia społecznego. Działania Zespołu zmierzają do poprawy sposobu udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy i ich najbliższemu otoczeniu, poprzez kreowanie lokalnej polityki wobec problemu i wypracowanie procedur oraz standardów.

 Skład zespołu:

Agnieszka Koziołek - pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie,

Arnold Zieliński - Naczelnik Prewencji Komendy Powiatowej Policji we Wschowie,

Agnieszka Rosa - kurator specjalista Sądu Rejonowego we Wschowie,

Kalina Kostka - pielęgniarka Zespołu Pielęgniarek Środowiskowo–Rodzinnych „Vit-Med.” Sp. c.,

Bartosz Jabłoński - Prokurator Prokuratury Rejonowej we Wschowie,

Monika Domeracka – Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,

Elżbieta Kołodziejczyk – specjalista pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie,

Edyta Żmiejewska – specjalista pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie,

Natalia Nowak – aspirant pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.

 

 

                                       Przyjdź

 - jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich stał się ofiarą przemocy ze strony członka rodziny,

- jeśli Twój partner/ka dziecko lub inna osoba krzywdzi Ciebie lub Twoich bliskich

Szukaj pomocy ! Nie wstydź się ! Prawo stoi po Twojej stronie !

- jeśli potrzebujesz wsparcia i pomocy, wstydzisz się przyjść i porozmawiać o tym osobiście, zadzwoń

                            

 

Na terenie funkcjonują lokalne placówki udzielające pomocy ofiarom przemocy w rodzinie:

 

 

Nazwainstytucji/organizacji

Adresinstytucji/organizacji

Telefon

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

 

   ul. Rynek 1

67 – 400 Wschowa

 

655408600

 

Komenda Powiatowa Policji

   ul. Kaz. Wielkiego 12

   67- 400 Wschowa

655408211

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

   ul. Klasztorna 3

   67- 400 Wschowa

655402525

 

PCPR – Punkt Specjalistycznego Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej

   ul. Pl. Kosynierów 1c

   67- 400 Wschowa

655401758

 

 

Prokuratura Rejonowa

   ul. Garbarska 11

   67- 400 Wschowa

655407995

 

Sąd Rejonowy

   ul. Pl. Kosynierów 1c

   67- 400 Wschowa

655401532

 

  Możesz również zadzwonić pod numery telefonów:

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

     nr tel. 800 120 002

linia czynna całą dobę, w tym:

- dyżur w języku angielskim - poniedziałki w godz. 1800 - 2200,

- dyżur w języku rosyjskim - wtorki w godz.1800 – 2200,

- w środy w godz. 1800 - 2200 dyżurują prawnicy

 

Telefoniczna porada prawna

           nr tel. 22 666 28 50

czynna w poniedziałek i wtorek w godz.1700 – 2100,

Poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info

SKYPE - dyżur w języku migowym - pogotowie.niebieska.linia (poniedziałki w godz. 13.00 - 15.00)

 

Kryzysowy Telefon Zaufania

          nr tel.  116 123 

      w godz. od 1700 do 2100