Pomoc społeczna

 

 Wschowa, dnia.....................

...........................................

imię i nazwisko

 ..........................................

 ...........................................

adres zamieszkania

 

                                                                                                                                                                   Dyrektor

                                                                                                                                                                   Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                                                                   we Wschowie

 

 

WNIOSEK

o udzielenie pomocy społecznej

 

 

Zwracam się z prośbą o udzielenie pomocy w formie:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Prośbę swą uzasadniam następująco:

 

...................................................................................................................................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       ................................................

                                                                                                                                                                 podpis wnioskodawcy

 

 

Załączniki:

1.

2.

3.