Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Na terenie Powiatu Wschowskiego począwszy od stycznia 2019r. działa bezpłatnie Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Punkt zlokalizowany jest w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Plac Kosynierów 1c, 67 – 400 Wschowa, II piętro, pokój nr 206 i czynny jest w każdy wtorek w godzinach 14.30- 18.30.

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzony jest przez Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny „Żar”, który realizuje zadania Ministerstwa Sprawiedliwości związane z pomocą osobom pokrzywdzonym, ich rodzinom oraz świadkom i ich rodzinom.

W ramach działalności lokalnego punktu świadczona jest pomoc prawna, psychologiczna oraz materialna w różnej formie.

Pomoc adresowana jest do osób pokrzywdzonych różnego rodzaju przestępstwem m.in.:

 • uszkodzenia ciała,
 • bójka lub pobicie,
 • wypadek komunikacyjny,
 • groźby karalne,
 • gwałt,
 • inne przeciwko wolności seksualnej,
 • przemoc w rodzinie,
 • niealimentacja,
 • kradzież,
 • rozbój,
 • oszustwo,
 • uszkodzenie mienia,
 • inne.

            Osoby potrzebujące wsparcia w w/w zakresie prosimy o zgłaszanie się bezpośrednio do Lokalnego Punktu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Dodatkowe informacje można uzyskać w PCPR we Wschowie pod nr tel. 65 540 17 58.

 

Całodobowy dyżur telefoniczny: 667 351 095