Terminy wypłat w marcu

Informujemy, że w marcu świadczenia będa wypłacane w następujących terminach:

  1. Zasiłki stałe – 20 marca
  2. Świadczenia wychowawcze – 21 marca
  3. Świadczenia rodzinne – 22 marca
  4. Fundusz alimentacyjny – 22 marca
  5. Zasiłki na żywność - 25 marca
  6. Zasiłki okresowe – 25 marca