Terminy wypłat w lutym

Informujemy, że w lutym br. świadczenia będą wypłacane w następujących terminach:

  1. Zasiłki stałe – 20 lutego
  2. Świadczenia wychowawcze – 21 lutego
  3. Fundusz alimentacyjny – 22 lutego
  4. Świadczenia rodzinne – 22 lutego
  5. Zasiłki na żywność  - 25 lutego
  6. Zasiłki okresowe – 25 lutego