Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Od 1 stycznia 2019 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące zmian w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 ze zm.)

Z pomocy może skorzystać każdy, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego we Wschowie znajduje się w budynku przy ul. Kopernika 7 (parter),

czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 13.00 do 17.00.

W celu umówienia wizyty należy zarejestrować się w kalendarzu wizyt:

https://enpp.pl/ewidencja/event/reservation/52

lub pod numerem telefonu 693-406-355 w godz. od 15.00 do 17.00.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Ustawa przewiduje możliwość skorzystania z pomocy poza kolejnością, jeżeli uzasadniają to ważne powody. Zawsze poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.