Terminy wypłat świadczeń w grudniu

Informujemy, że świadczenia w grudniu br. będą wypłacane w następujących terminach:

  1. Zasiłki na żywność - 17 grudnia
  2. Zasiłki okresowe –17 grudnia
  3. Zasiłki stałe – 19 grudnia
  4. Świadczenia rodzinne – 19 grudnia
  5. Świadczenia wychowawcze – 20 grudnia
  6. Fundusz alimentacyjny – 21 grudnia