Konkurs "Społecznik roku"

Wojewoda Lubuski ogłosił XVII edycję Konkursu „Społecznik Roku”w pomocy społecznej woj. lubuskiego. Do Konkursu mogą przystępować osoby, instytucje, organizacje, które przyślą opracowanie literackie, wiersz, film, reportaż lub audycję (słuchowisko), na temat swoich działań w obszarze wsparcia społecznego.

Priorytety tegorocznej edycji Konkursu to:

1. Radość podzielona…mnoży się razy dwa.

2. Pokonuję bariery, to daje mi radość.

3. Jak radość z pomagania wypełnia moje życie.

4. Radość wyzwaniem codzienności!   

Największe szanse na nagrodę mają osoby, które w swoich „dziełach” pokażą m.in. pozytywne efekty swojej pracy zawodowej lub społecznej, emocje jakie towarzyszyły im w realizacji zadań, emocje i postawy klientów. 

Prace konkursowe (z dopiskiem „Społecznik Roku”), przyjmuje Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 w terminie do 24 października 2018 r. Można je dostarczyć osobiście, przesłać pocztą lub elektronicznie na adres: polityka.spoleczna@lubuskie.uw.gov.pl.

Wojewoda Lubuski serdecznie zaprasza osoby, instytucje, organizacje pozarządowe działające w obszarze pomocy społecznej, do udziału w Konkursie.
Szczegółowe informacje: Społecznik roku