Terminy wypłat świadczeń w październiku

Informujemy, że w październiku br. świadczenia będą wypłacane w następujących terminach:

  1. Zasiłki stałe –19 października
  2. Fundusz alimentacyjny – 22 października
  3. Zasiłki na żywność - 24 października
  4. Zasiłki okresowe – 24 października
  5. Świadczenia rodzinne – 25 października
  6. Świadczenia wychowawcze – 26 października