Wnioski na "Dobry start" można składać do 30 listopada

Od 1 lipca można składać wnioski o świadczenie „Dobry start”, które przysługuje w wysokości 300 zł na dzieci uczące się w szkole. Dotychczas do Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie wpłynęło – zarówno drogą elektroniczną, jak i w tradycyjnej formie papierowej – 1730 wniosków. Prawo do „Dobrego startu” ustalono dla 2407 dzieci, z czego wypłacono już ponad 2000 świadczeń. Wypłata kolejnych świadczeń przewidziana jest 12 września.

Nadal można ubiegać się o przyznanie świadczenia „Dobry start”, ponieważ termin składania wniosków mija 30 listopada.

Warto przypomnieć, że świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. O świadczenie mogą ubiegać się rodzice, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka.

W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie – o świadczenie może ubiegać się w takim przypadku rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola, dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole, a także na dzieci uczęszczające do szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych.