Terminy wypłat świadczeń we wrześniu

Informujemy, że we wrześniu świadczenia będą wypłacane w następujących terminach:

  1. Zasiłki stałe – 20 września
  2. Fundusz alimentacyjny – 21 września
  3. Świadczenia wychowawcze – 24 września
  4. Świadczenia rodzinne – 25 września
  5. Zasiłki na żywność - 26 września
  6. Zasiłki okresowe –26 września