Od listopada wyższe kwoty zasiłku pielęgnacyjnego

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. od 1 listopada 2018r. wzrasta kwota zasiłku pielęgnacyjnego do wysokości 184,42 zł miesięcznie. Natomiast od 1 listopada 2019r. zasiłek pielęgnacyjny będzie wynosił 215,84 zł miesięcznie.

Od listopada 2018r. wyższa będzie również kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna - oba świadczenia wypłacane będą w wysokości 620,00 zł (obecnie 520,00 zł).

Nie zmienią się wysokości kryteriów dochodowych uprawniających do pobierania zasiłku rodzinnego (nadal będą wynosić odpowiednio: 674,00 zł oraz 764,00 zł - w przypadku rodzin, w których jest dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością lub znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności). Bez zmian pozostaną również kwoty zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.