Terminy wypłat świadczeń w lipcu

Informujemy, że w lipcu świadczenia będą wypłacane w następujących terminach:

  1. Zasiłki stałe – 20 lipca
  2. Fundusz alimentacyjny – 20 lipca
  3. Świadczenia wychowawcze – 23 lipca
  4. Świadczenia rodzinne – 24 lipca
  5. Zasiłki na żywność - 25 lipca
  6. Zasiłki okresowe –25 lipca