Rządowy program "Dobry Start" czyli 300 zł na ucznia

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie będzie realizował rządowy program „Dobry start”, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.  Świadczenie po raz pierwszy będzie wypłacane w tym roku. 

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. O świadczenie mogą ubiegać się rodzice, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka.

W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej zadanie będzie realizować Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie – o świadczenie może ubiegać się w takim przypadku rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek o świadczenie „Dobry start” będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny (empatia.mrpips.gov.pl) oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową) w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie (formularze wniosków o świadczenie „Dobry start” będzie można pobrać  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie od 2 lipca).

Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ich rozpatrzenie nastąpi nie później niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola, dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole, a także na dzieci uczęszczające do szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych.