Terminy wypłat świadczeń w czerwcu

Informujemy, że w czerwcu świadczenia będą wypłacane w następujących terminach:

  1. Zasiłki stałe – 20 czerwca
  2. Świadczenia rodzinne – 21 czerwca
  3. Fundusz alimentacyjny – 22 czerwca
  4. Świadczenia wychowawcze – 22 czerwca
  5. Zasiłki na żywność - 25 czerwca
  6. Zasiłki okresowe –25 czerwca