Karta Dużej Rodziny w formie elektronicznej

Przypominamy, że od 1 stycznia 2018r. można składać wnioski w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny również w formie elektronicznej. Należy jednak pamiętać o kilku ważnych zasadach:

1) Członek rodziny wielodzietnej, który złożył wniosek o przyznanie Karty zarówno w formie tradycyjnej jak i elektronicznej, nie ponosi opłaty.

2) Jeżeli karta tradycyjna została wydana do 31.12.2017r., a członek rodziny wnioskuje przed dniem 1 stycznia 2020 r. o wydanie karty w formie elektronicznej, nie ponosi za nią opłaty.

3) Jeżeli członek rodziny wielodzietnej od 1 stycznia 2018 r. wystąpił z wnioskiem o wydanie karty w formie tradycyjnej i następnie (po odstępie czasowym) wnioskuje o kartę elektroniczną lub w przypadku, gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna i następnie (po odstępnie czasowym) wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej, ponosi opłatę za wydanie drugiej wersji karty. Koszt wydania drugiej wersji karty wynosi 9,21 zł.

Prosimy wszystkie osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny, zainteresowane otrzymaniem jej wersji elektronicznej o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wschowie, w godzinach urzędowania - osobiście (pokój nr 6) lub telefonicznie pod nr 65 540 88 06. Wnioski można również składać za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia

Poniżej formularz dotyczący wersji elektronicznej Karty Dużej Rodziny:

Załącznik dot. wyświetlania karty elektronicznej