Terminy wypłat świadczeń w styczniu

Informujemy, że w styczniu świadczenia będą wypłacane w następujących terminach:

  1. Zasiłki stałe – 19 stycznia
  2. Fundusz alimentacyjny – 22 stycznia
  3. Świadczenia rodzinne – 22 stycznia
  4. Świadczenia wychowawcze – 23 stycznia
  5. Zasiłki na żywność - 25 stycznia
  6. Zasiłki okresowe – 26 stycznia