Terminy wypłat świadczeń we wrześniu

Informujemy, że we wrześniu br. świadczenia będą wypłacane w następujących terminach:

  1. Zasiłki stałe – 20 września
  2. Świadczenia rodzinne – 22 września
  3. Świadczenia wychowawcze – 25 września
  4. Fundusz alimentacyjny – 25 września
  5. Zasiłki na żywność - 26 września
  6. Zasiłki okresowe – 27 września