Programy wspierające osoby niepełnosprawne i ich opiekunów

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków dla samorządów terytorialnych w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2021 oraz Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, które są współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” kierowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (albo orzeczeniem równoważnym). Celem programu jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Gmina Wschowa jest w trakcie pozyskiwania środków na realizację obydwu programów. Programy realizowane będą przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie. O terminach składania wniosków w sprawie udzielenia wsparcia w ramach obu programów, poinformujemy już wkrótce.

Zachęcamy wszystkie osoby potrzebujące wsparcia do zapoznania się z treścią programów:

Opieka wytchnieniowa

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej