Terminy wypłat świadczeń w marcu

Wypłaty świadczeń w marcu będą odbywały się według poniższego harmonogramu:

  1. Zasiłki stałe – 19 marca
  2. Fundusz alimentacyjny – 22 marca
  3. Świadczenia rodzinne – 22 marca
  4. Świadczenia wychowawcze – 23 marca
  5. Zasiłki na żywność - 29 marca
  6. Zasiłki okresowe – 29 marca