Terminy wypłat świadczeń w lutym

W lutym świadczenia będą wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie w następujących terminach:

  1. Zasiłki stałe –19 lutego
  2. Fundusz alimentacyjny – 22 lutego
  3. Świadczenia rodzinne – 22 lutego
  4. Świadczenia wychowawcze – 24 lutego
  5. Zasiłki na żywność - 26 lutego
  6. Zasiłki okresowe – 26 lutego