Od 1 lutego można składać wnioski elektroniczne na świadczenie wychowawcze (500+)

Od 1 lutego można już składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (program 500+). Należy pamiętać, że w lutym i marcu wnioski można składać tylko drogą elektroniczną (odpowiednio poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 kwietnia drogą tradycyjną (w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie, ul. Klasztorna 3 lub listownie - pocztą).

 

Należy pamiętać o poniższych terminach:

  1. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 kwietnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lutego danego roku.
  2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku.
  3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca tego roku.
  4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia tego roku.
  5. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września tego roku.
  6. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku.

 

Przypominamy również, że okres zasiłkowy, na który dotychczas ustalone jest prawo do świadczenia wychowawczego, kończy się 31 maja 2021 r. Warto zatem jak najszybciej złożyć kolejny wniosek o ustalenie prawa do opisywanego świadczenia, tak, aby nie nastąpiła przerwa w jego wypłacie.

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną.