Terminy wypłat świadczeń w styczniu

W styczniu Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie będzie wypłacał świadczenia w następujących terminach:

  1. Zasiłki stałe – 19 stycznia
  2. Fundusz alimentacyjny – 22 stycznia
  3. Świadczenia rodzinne – 22 stycznia
  4. Świadczenia wychowawcze – 25 stycznia
  5. Zasiłki okresowe – 28 stycznia
  6. Zasiłki na żywność - 28 stycznia