Terminy wypłat świadczeń w grudniu

 W grudniu świadczenia będa wypłacane według następującego harmonogramu:

  1. Zasiłki stałe – 10 grudnia
  2. Zasiłki na żywność - 14 grudnia
  3. Zasiłki okresowe – 14 grudnia
  4. Świadczenia wychowawcze – 15 grudnia
  5. Świadczenia rodzinne – 16 grudnia
  6. Fundusz alimentacyjny – 22 grudnia