Terminy składania wniosków

Przypominamy, że tylko do 31 października można jeszcze złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, tak, aby zachować ciągłość wypłaty tego świadczenia. Natomiast 30 listopada kończy się termin składania wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2020/2021.
30 listopada to również ostateczny termin na złożenie wniosku o wypłatę świadczenia "Dobry start".
Wnoski można składać osobiście, po uprzednim umówieniu się na konkretny termin i godzinę (zapisy pod nr tel. 65 540 25 25), można je również składać drogą pocztową lub elektronicznie.

Prawidłowo złożony wniosek drogą elektroniczną powinien posiadać podpis elektroniczny, być przesłany poprzez platformę e-PUAP, Emp@tia lub za pośrednictwem systemów bankowych, a także PUE-ZUS, tzn. winien posiadać uwierzytelnienie podpisu wnioskodawcy.

Wnioski przesłane na adres e-mail (przeskanowane lub sfotografowane) nie posiadają odpowiedniego uwierzytelnienia podpisu, nie będą zatem rozpatrywane (lub będą wymagały uzupełnienia podpisów w siedzibie OPS).