Terminy wypłat w październiku

W październiku świadczenia będą wypłacane w następujących terminach:

  1. Zasiłki stałe – 19 października
  2. Fundusz alimentacyjny – 22 października
  3. Świadczenia rodzinne – 22 października
  4. Świadczenia wychowawcze – 23 października
  5. Zasiłki okresowe – 28 października
  6. Zasiłki na żywność - 28 października