Zmiany w Funduszu Alimentacyjnym od października

Od 1 października rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy, w którym obowiązywać będzie wyższe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Co więcej, również od 1 października przy ustalaniu prawa do tych świadczeń funkcjonować będzie tzw. mechanizm złotówka za złotówkę.

Od nowego okresu świadczeniowego (2020/2021) świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą przysługiwały, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 900 zł.

Z kolei w przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekroczy powyższą kwotę, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługiwać będzie w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Natomiast jeżeli wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona w ten sposób będzie niższa niż 100 zł, świadczenie to nie będzie przysługiwało. 

Przypominamy, że - aby uzyskać świadczenie od października br. - wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy złożyć do 31 października 2020 r. Jeżeli wniosek wpłynie po tym terminie, prawo do świadczeń będzie ustalane od miesiąca, w którym złożono wniosek.