Świadczenie wychowawcze (500+)

Przypominamy, że okres zasiłkowy, na który ustalane było prawo do świadczenia wychowawczego (500+) kończy się 31 maja 2021 roku. Nie ma zatem potrzeby składania kolejnych wniosków, aby nadal otrzymywać świadczenie.

Wnioski o świadczenie wychowawcze powinny składać wyłącznie osoby, które dotychczas tego świadczenia nie pobierały (np. urodzilo się dziecko).