Terminy wypłat świadczeń w lipcu

W lipcu wypłaty świadczeń planowane są w następujących terminach:

  1. Zasiłki stałe – 17 lipca
  2. Fundusz alimentacyjny – 22 lipca
  3. Świadczenia rodzinne – 22 lipca
  4. Świadczenia wychowawcze – 23 lipca
  5. Zasiłki okresowe – 28 lipca
  6. Zasiłki na żywność - 28 lipca