Zasady obsługi klientów w OPS

Informujemy, że w związku z ogłoszonym stanem epidemii bezpośrednie przyjmowanie interesantów w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie jest ograniczone do najniezbędniejszych spraw, jednak wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Ośrodka drogą telefoniczną lub elektroniczną.

Kontakt z pracownikami Ośrodka możliwy jest w godzinach urzędowania (ogólny nr tel. 65 540 25 25). Spis nr telefonicznych oraz adresów elektronicznych do poszczególnych pracowników dostępny jest na stronie: www.opswschowa.com.pl. Na tej stronie dostępne są również wzory wniosków i oświadczeń.

Prosimy przed przybyciem do OPS o przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów).

Wchodzący do budynku zobowiązany jest do zachowania zasad bezpieczeństwa:
– dezynfekcji rąk (podajnik wraz z płynem do dezynfekcji znajduje się przy wejściu),
– zakładania rękawiczek jednorazowych,
– posiadania maseczki ochronnej, przyłbicy lub odzieży lub jej części zakrywającej usta i nos,
– zachowania bezpiecznej odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie.

Wnioski oraz inne wymagane dokumenty można również przesłać pocztą, także elektroniczną (opswschowa@opswschowa.com.pl), platformą e-PUAP, platformą EMP@TIA albo wrzucić do skrzynki zamontowanej w przedsionku budynku Ośrodka.

Pracownicy OPS we Wschowie skontaktują się z każdą osobą, która w powyższy sposób złoży wniosek lub będzie zobowiązana załatwić inną sprawę urzędową.

Prosimy w związku z tym o wskazywanie aktualnych kontaktowych numerów telefonów oraz adresów poczty elektronicznej.

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

UWAGA! W związku ze zmianami zasad obsługi klientów, od 8 czerwca przestaje funkcjonować specjalny numer telefonu  661 440 091, od tego dnia nie będą również przez pracowników OPS pełnione popołudniowe i weekendowe dyżury telefoniczne.