Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Wschowskim

W 2020 r. w Powiecie Wschowskim będą działały następujące punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1) Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Sławie zlokalizowany w budynku b. Ośrodka Zdrowia w Sławie na ul. Ogrodowej 1 tel. 65 540-89-20, czynny:

 - wtorek od 15.00 do 19.00

- środa od 12.00 do 16.00

- piątek od 12.00 do 16.00

 

2) Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Szlichtyngowej zlokalizowany w Świetlicy Miejskiej ul. Głogowska 1, tel. 65 540-89-30, czynny:

- poniedziałek od 15.00 do 19.00

- czwartek od 12.00 do 16.00

 

3) Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji prowadzony przez organizację pozarządową zlokalizowany we Wschowie, ul. Kopernika 7 (parter) prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z Góry tel. tel. 691-018-303

 czynny:

- poniedziałek od 13.00 do 17.30

- wtorek od 13.00 do 17.30

- środa od 13.30 do 18.00

(pierwsza środa miesiąca przeznaczona wyłącznie na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego)

- czwartek od 13.00 do 17.30

- piątek od 13.00 do 17.00

 

Z pomocy może skorzystać każdy, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

Rejestracja do w/w punktu poprzez kalendarz wizyt http://siswir.pl/nieodplatna-pomoc-prawna-i-poradnictwo-obywatelskie/#punkty

 Więcej informacji na stronie: www.wschowa.info w zakładce Darmowa Pomoc Prawna