Terminy wypłat świadczeń w styczniu

W styczniu 2020 r. świadczenia będą wypłacane w następujących terminach:

  1. Zasiłki stałe – 20 stycznia
  2. Fundusz alimentacyjny – 22 stycznia
  3. Świadczenia rodzinne – 22 stycznia
  4. Świadczenia wychowawcze – 23 stycznia
  5. Zasiłki okresowe – 27 stycznia
  6. Zasiłki na żywność - 27 stycznia