Od stycznia 2020 r. wyższe świadczenie pielęgnacyjne

Znana jest już wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, która będzie obowiązywała od przyszłego roku. Według informacji podanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od stycznia 2020 r. świadczenie pielęgnacyjne będzie wynosiło 1830 zł miesięcznie. Przypominamy, że aktualnie świadczenie to wynosi 1583 zł miesięcznie.

Zmiana wysokości świadczenia pielęgnacyjnego nastąpi z urzędu, nie trzeba zatem składać w Ośrodku odrębnych wniosków w tej sprawie.