Terminy wypłat w listopadzie

Informujemy, że w listopadzie świadczenia będą wypłacane w następujących terminach:

  1. Zasiłki stałe – 20 listopada
  2. Fundusz alimentacyjny – 22 listopada
  3. Świadczenia rodzinne – 22 listopada
  4. Świadczenia wychowawcze – 25 listopada
  5. Zasiłki na żywność - 26 listopada
  6. Zasiłki okresowe – 26 listopada