Od listopada wyższy zasiłek pielęgnacyjny

Od 1 listopada 2019 r. zasiłek pielęgnacyjny będzie wypłacany w wyższej kwocie. Dotychczas zasiłek pielęgnacyjny wynosił 184,42 zł, od listopada wzrośnie do 215,84 zł (wzrost zasiłku pielęgnacyjnego o 31,42 zł).

Zmiana wysokości zasiłku nie wymaga składania jakiegokolwiek dodatkowego wniosku.

Przypominamy, że zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku do 16 roku życia, jeżeli posiada orzeczenie o niepełnosprawności,
  • osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia, jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o ile niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,
  • osobie, która ukończyła 75 lat.