Terminy wypłat w październiku

Informujemy, że w październiku br. świadczenia będą wypłacane w następujących terminach:

  1. Zasiłki stałe – 18 października
  2. Fundusz alimentacyjny – 22 października
  3. Świadczenia rodzinne – 23 października
  4. Świadczenia wychowawcze – 24 października
  5. Zasiłki okresowe – 25 października
  6. Zasiłki na żywność - 25 października