Terminy wypłat we wrześniu

Informujemy, że we wrześniu świadczenia będą wypłacane w następujących terminach:

 

  1. Zasiłki stałe – 20 września
  2. Fundusz alimentacyjny – 20 września
  3. Świadczenia rodzinne – 23 września
  4. Świadczenia wychowawcze – 24 września
  5. Zasiłki na żywność - 26 września
  6. Zasiłki okresowe – 26 września