Terminy wypłat w sierpniu

 Informujemy, że w sierpniu świadczenia będą wypłacane w następujących terminach:

  1. Zasiłki stałe – 20 sierpnia
  2. Fundusz alimentacyjny – 22 sierpnia
  3. Świadczenia rodzinne – 23 sierpnia
  4. Świadczenia wychowawcze – 26 sierpnia
  5. Zasiłki na żywność - 26 sierpnia
  6. Zasiłki okresowe – 26 sierpnia