Terminy wypłat w lipcu

 Informujemy, że w lipcu świadczenia będą wypłacane w następujących terminach:

  1. Zasiłki stałe – 19 lipca
  2. Fundusz alimentacyjny – 22 lipca
  3. Świadczenia rodzinne – 23 lipca
  4. Świadczenia wychowawcze – 24 lipca
  5. Zasiłki okresowe – 26 lipca
  6. Zasiłki na żywność - 26 lipca