Wzrosło kryterium uprawaniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2019/2020, czyli wypłacanych od 1 października 2019 r., będzie przysługiwało w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 800 zł. Przypomnijmy, że dotychczasowe kryterium dochodowe wynosiło 725 zl na osobę w rodzinie.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego można składać elektronicznie od 1 lipca, natomiast od 1 sierpnia przyjmowane będą wnioski składane w formie papierowej - za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście, w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie.