Terminy wypłat w czerwcu

Informujemy, że w czerwcu świadczenia będą wypłacane w następujących terminach:

  1. Zasiłki stałe – 19 czerwca
  2. Świadczenia rodzinne – 21 czerwca
  3. Fundusz alimentacyjny – 21 czerwca
  4. Świadczenia wychowawcze – 24 czerwca
  5. Zasiłki na żywność - 27 czerwca
  6. Zasiłki okresowe – 27 czerwca