Terminy wypłat w maju

Informujemy, że w maju świadczenia będą wypłacane w następujących terminach:

  1. Zasiłki stałe – 20 maja
  2. Fundusz alimentacyjny – 22 maja
  3. Świadczenia rodzinne – 22 maja
  4. Świadczenia wychowawcze – 23 maja
  5. Zasiłki na żywność - 27 maja
  6. Zasiłki okresowe – 27 maja