Terminy wypłat w kwietniu

Informujemy, że w kwietniu świadczenia będą wypłacane w następujących terminach:

  1. Zasiłki na żywność - 17 kwietnia
  2. Zasiłki okresowe – 17 kwietnia
  3. Świadczenia wychowawcze – 18 kwietnia
  4. Zasiłki stałe – 19 kwietnia
  5. Fundusz alimentacyjny – 19 kwietnia
  6. Świadczenia rodzinne – 19 kwietnia